Finanse

tematyczny blog internetowy!

Finanse, Biznes

Posted by admin On August - 1 - 2018
Finanse, Biznes
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Co jesteśmy w stanie zaliczyć do kosztów ekonomicznych? Takie wydatki są użytkowane przez producenta. Czemu? To on tworzy dane dobro. Wyróżniamy pewny podział takich wydatków ekonomicznych. Występuje chociażby na podział czynników na stałe oraz zmienne przedsiębiorstwa jesteśmy w stanie rozróżniać również na koszty stałe oraz zmienne. Kolejnym przykładem są wydatki na czynniki produkcji. Należy oznajmić, że ulęgają zmianie razem ze mianami wielkości produkcji są wydatkami zmiennymi. Co zaliczamy do takich wypadków? Choćby na przykład płace pracowników dosadnie produkcyjnych, koszty surowców, materiałów. Innym rodzajem są wydatki na czynniki produkcji. Tudzież one w tych samych warunkach produkcyjnych nie ulegają zmianie nazywamy kosztami stałymi. Co do nich kwalifikujemy? Zaliczamy płace pracobiorców administracji i obsługi, wydatki amortyzacji machin i urządzeń, koszty powiązane z opłatami stałymi. Koszty stałe są wydatkami powiązanymi z działaniem przedsiębiorstwa – dowiedz się znacznie więcej na stronie turystyka i sport. I same w sobie nie zależą one od wytwarzanej wielkości produkcji. Tak w związku z tym są one od tego niezależne. Koszty ekonomiczne mają w związku z tym wiele odmian, w skład, jakich wchodzą różnorodne wydatki. Biznesmen ma na celu osiągnąć, jak najogromniejszy zysk, z prowadzonej przez siebie działalności. Ale należy stwierdzić, że każdy przedsiębiorca ma wskazane ograniczenia. Z jakimi ograniczeniami? Są na przykład związane z kosztami czy też budżetem, jaki może wykorzystać. I ograniczenia takie mają wpływ na to, że wytwórca ma okazję swoje pieniądze przeznaczyć w części na infrastrukturę fachową zakładu lub też na płace pracowników. Poza tym musi dokonywać on ciągłych kombinacji składników wytwórczych i ponoszonych na nie nakładów, także kombinację tworzą tak zwane izo-koszty. I to naturalnie te wydatki oznaczają linie jednakowego nakładu kosztu. Obrazują one rozmaite kombinacje składników wytwórczych, jakie mogą być zaangażowane do produkcji przy danym poziomie cen i danej wielkości produkcji. Każdemu poziomowi produkcji odpowiada inny wzrost poziomi, a w momencie, kiedy izokoszta zetknie się z izokwanta to możemy wyznaczyć tak zwane optimum fabrykanta.


Comments are closed.